Науково-практичний коментар до ст. 986 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 986 Цивільного кодексу України

Стаття 986. Співстрахування
 
1. За згодою страхувальника предмет договору страхування може бути застрахований за одним договором страхування кількома страховиками (співстрахування) з визначенням прав та обов\’язків кожного із страховиків.
2. За погодженням між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших співстраховиків у відносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним у розмірах своєї частки.
Коментар:
Коментована стаття передбачає можливість встановлення множинності осіб на стороні страховика при укладенні договору страхування. Відносини співстрахування слід відрізняти від перестрахування – можливості страховика передати певну частину власних ризиків іншому страховику (див. коментар до ст. 987).
Співстрахування означає встановлення між співстраховиками спільного дольового зобов\’язання, за яким кожний із співстраховиків бере на себе певну визначену частину обов\’язку здійснити страхову виплату страхувальнику. Відповідно кожному із співстраховиків належить частина страхового платежу. В разі настання страхового випадку страхувальник має звертатися до кожного із співстраховиків із вимогою про виплату страхового відшкодування в відповідній частині.
Встановлення співстрахування допускається тільки за згодою страхувальника, що логічно, виходячи з того, що страхувальник в будь якому випадку має підписувати договір страхування.
Для спрощення зв\’язків між співстраховиками та страхувальником сторони можуть дійти згоди про покладення на одного із співстраховиків функції представника інших співстраховиків перед страхувальником. Такий представник може від імені всіх співстраховиків проводити переговори із страхувальником, надавати страхувальнику інформацію, виконувати інші представницькі функції. Сторони договору страхування можуть визначити представника в самому договорі страхування. В такому випадку додаткових документів на виконання представницьких функцій (довіреності) не вимагається. Якщо ж представницькі функції будуть розповсюджуватися на процес підписання договору, довіреність від інших співстраховиків необхідна.
В разі настання страхового випадку відповідальним перед страхувальником залишається кожний із співстраховиків особисто в межах своєї частки. Тобто незалежно від наявності представництва виплачувати страхову виплату страхувальнику буде кожний із співстраховиків безпосередньо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code