Науково-практичний коментар до ст. 987 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 987 Цивільного кодексу України

Стаття 987. Договір перестрахування
 
1. За договором перестрахування страховик, який уклав договір страхування, страхує в іншого страховика (перестраховика) ризик виконання частини своїх обов\’язків перед страхувальником.
2. Страховик, який уклав договір перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі відповідно до договору страхування.
Коментар:
Коментована стаття передбачає право страховика, який уклав договір страхування перестрахувати частину ризиків у іншого страховика. Такі відносини між страхувальниками отримали назву перестрахування. Ст. 12 Закону України \”Про страхування\” визначає перестрахування як – страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов\’язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований.
Перестрахування здійснюється за договором, сторонами якого можуть бути тільки особи, які мають статус страховика за законодавством країни реєстрації. На відміну від первісних договорів страхування із страхувальниками, договори перестрахування можуть укладатися і з страховиками-нерезидентами. В такому випадку відносини сторін регулюються також постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 124 \”Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента\”.
Згоди страхувальника на укладення договору перестрахування не потрібно. Страхувальник може навіть не знати про перекладення страховиком частини ризиків по його договору на перестраховика. Відповідальним перед страхувальником в повному обсязі залишається страховик. Саме на нього покладається обов\’язок виплатити страхувальнику повну суму страхової виплати. Відносини між страховиком та перестраховиком залишаються поза сферою контролю страхувальником.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code