Науково-практичний коментар до ст. 992 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 992 Цивільного кодексу України

Стаття 992. Відповідальність страховика
 
1. У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов\’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.
Коментар:
 
1. Стаття 992 ЦК має заголовок «Відповідальність страховика». Але немає підстав стверджувати, що відповідальність страховика обмежується тим видом відповідальності, про який йдеться у цій статті. Страховик несе відповідальність, передбачену ст. 625 ЦК, ст. 229 ГК [31] (якщо договір є господарським), ст. 623 ЦК. Страховик несе відповідальність перед страхувальником у вигляді відшкодування моральної шкоди на підставі загального правила ч. 1 ст. 23 ЦК. Разом з тим необхідно враховувати, що строк здійснення страхової виплати, як правило, законодавством не встановлюється, а має встановлюватись договором (п. З ч. 1 ст. 988 ЦК; п. З частини першої ст. 20 Закону «Про страхування»). Тому за відсутності у договорі такої умови строк вико­нання страховиком обов\’язку здійснити страхову виплату слід вважати невизначеним, а строк виконання при цьому має визначатись відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК.
2. Відповідно до ст. 992 ЦК страховик зобов\’язаний сплатити неустойку «у разі несплати… страхової виплати…». Пункт 3 частини першої ст. 20 Закону «Про стра­хування» також встановлює, що страховик має сплатити неустойку (штраф, пеню), встановлену договором, за несвоєчасне здійснення страхової виплати.
Із цих законодавчих положень випливає і методом логічного доповнення норма­тивного тексту виявляється правовий припис, відповідно до якого розмір неустойки, в тому числі пені, в таких випадках не обмежується. Але цей правовий припис не може застосовуватись до правовідносин, на які поширюється чинність ч. 2 ст. 343 ГК і За­кону «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов\’язань».
3. Безпосередньо законом розмір пені за прострочення виплати страхового відшко­дування встановлений стосовно страховиків, які прострочили виплату за договором про страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Цей розмір складає подвійну облікову ставку Національного банку (ч. 37.2 ст. 37 Закону «Про обов\’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Коментована стаття встановлює правило, відповідно до якого в разі несплати страховиком страхувальнику або іншій особі страхової виплати, він зобов\’язаний сплатити неустойку. В даному випадку не йде мова про встановлення законної неустойки, оскільки стаття відсилає до договору або закону для визначення її розміру. Положення коментованої статті кореспондує правилам п. 3 ст. 20 Закону \”Про страхування\”. Законна неустойка передбачена, наприклад, ст. 37 Закону України \”Про обов\’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів\”, відповідно до якої за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code