Науково-практичний коментар до ст. 993 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 993 Цивільного кодексу України

Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки
 
1. До страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.
Коментар:
Коментована стаття, яка дублює положення ст. 27 Закону \”Про страхування\”, надає страховикові право звернутися з вимогою до особи, відповідальної за завдані страхувальнику збитки. Такий перехід права вимоги до страховика в науці та практиці цивільного права отримав назву суброгація.
Суброгація допускається тільки у договорах майнового страхування. Якщо страхові виплати спрямовані на покриття збитків, що виникли у зв\’язку із завданням шкоди здоров\’ю страхувальника, право вимоги до винної особи до страховика не переходить.
Право вимоги страховик отримує тільки в разі, якщо він виплатив страхове відшкодування, тобто вимога до винної особи по суті буде мати регресний характер. Таку вимогу страховик може пред\’явити до особи, відповідальної за завдані збитки. Тобто така особа (фізична або юридична) повинна бути саме суб\’єктом відповідальності. Це означає по-перше, що така особа за своїм правовим статусом повинна мати можливість нести відповідальність за завдані нею збитки (не бути малолітньою, недієздатною тощо). А по-друге, мають бути в наявності необхідні умови притягнення такої особи до відповідальності (протиправна поведінка, шкода, причинний зв\’язок, вина (крім випадків, коли відповідальність настає незалежно від вини)).
 
Крім цього, слід додати наступне.
 
Стаття 993 ЦК формулює загальне правило, відповідно до якого до страховика в межах його фактичних витрат переходить право вимоги, яке виникло у страхуваль­ника (особи, на користь якої здійснено страхову виплату) у зв\’язку з випадком, який відповідно до договору страхування є страховим.
Викладене правило не поширюється на страхування відповідальності. Тому Порядок і правила проведення обов\’язкового авіаційного страхування цивільної авіації вза­галі не передбачають пред\’явлення страховиком, який виплатив страхове відшкодування за договором страхування відповідальності повітряного перевізника, вимоги до особи, відповідальної за настання страхового випадку. Спеціальні правила ст. 38 Закону «Про обов\’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних тран­спортних засобів» встановлюють випадки, коли страховикові, який виплатив страхове відшкодування відповідно до цього Закону, надається право пред\’явлення регресного позову до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу; до особи, що відповідає за стан дороги, якщо шкода в результаті дорожньо-транспортної пригоди запо­діяна з вини цієї особи; до особи, що заподіяла шкоди навмисно. Зазначена стаття вста­новлює також підстави для пред\’явлення регресних позовів Моторним (транспортним) страховим бюро України, якщо воно сплатило страхове відшкодування.
Перехід до страховика права на пред\’явлення вимоги до винної особи слід від­різняти від суброгації. Суброгацією відповідно до ст. 269 КТМ є перехід права на застраховане майно (у разі страхування на повну вартість) або права на частку за­страхованого майна пропорційно по відношенню страхової суми до страхової вартості (у разі страхування на неповну вартість).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code