Науково-практичний коментар до ст. 1004 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1004 Цивільного кодексу України

Стаття 1004. Виконання доручення
 
1. Повірений зобов\’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.
2. Повіреному, який діє як комерційний представник (стаття 243 цього Кодексу), довірителем може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо інше не встановлено договором.
Коментар:
1. Зміст договору доручення становлять права та обов\’язки його сторін. Основним обов\’язком повіреного є вчинення юридичних дій відповідно до змісту даного йому довірителем доручення. Право повіреного відступити від змісту доручення, виданого довірителем, виникає лише за таких умов: 1) цього вимагають інтереси довірителя; 2) повірений не міг попередньо запитати довірителя про можливість відступу від вказівок довірителя або хоча і направив довірителеві свій запит, проте не одержав відповіді на нього до настання строку (терміну), необхідного для вчинення правочину в інтересах довірителя.
Якщо повірений допустив відступи від змісту доручення, не повідомивши про це довірителя або повідомивши, проте не одержавши відповіді на своє звернення у розумний строк, він зобов\’язаний проінформувати довірителя про допущені відступи.
Таким чином, повірений має право на відступ від вказівок довірителя, керуючись охороною інтересів останнього, якщо тільки довіритель не заборонив повіреному відступати від змісту доручення. Водночас слід мати на увазі, що на підставі ст. 241 ЦК правочин, вчинений повіреним з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов\’язки довірителя, якого він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину довірителем. Тому в будь-якому випадку правочин, вчинений повіреним з відступом від вказівок довірителя, вважатиметься дійсним лише з моменту його затвердження довірителем.
2. Частина друга коментованої статті встановлює особливості здійснення відступу від змісту доручення повіреним, який є комерційним представником в розумінні ст. 243 ЦК (див. коментар до цієї статті). Дані особливості полягають у наступному: 1) комерційний представник може бути уповноважений на відступ договором, без необхідності одержання попередньої згоди на відступ від довірителя; 2) договором комерційний представник може бути звільнений від обов\’язку повідомляти довірителя про допущені відступи від змісту доручення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code