Науково-практичний коментар до ст. 1006 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1006 Цивільного кодексу України

Стаття 1006. Обов\’язки повіреного
 
1. Повірений зобов\’язаний:
1) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення;
2) після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;
3) негайно передати довірителеві все одержане у зв\’язку з виконанням доручення.
Коментар:
1. За змістом ст. 1006 ЦК обов\’язками повіреного є:
1) на вимогу довірителя – повідомляти йому всі відомості про хід виконання доручення, що надає довірителеві можливість контролювати і координувати таке виконання. Після виконання доручення або в разі припинення договору доручення на повіреного покладається також обов\’язок прозвітувати перед довірителем про виконання доручення та передати йому виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення. Оскільки законодавчо форма звіту повіреного не визначена, такий звіт може бути і усним. Проте сторони в договорі доручення не позбавлені права встановлювати форму звіту повіреного;
2) негайно передати довірителеві все одержане у зв\’язку з виконанням доручення;
3) повернути довіреність, строк дії якої не закінчився.
2. Із змісту ст. 1006 ЦК випливає, що зазначені у ній обов\’язки повіреного є імперативними. З іншої сторони, довіритель наділяється відповідним обсягом вимог до повіреного. Іншими словами, вони покладаються на повіреного і без спеціальної вказівки про них у договорі. Водночас сторони договору доручення не позбавлені права включати у договір також інші, не передбачені даною статтею зобов\’язання повіреного.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code