Науково-практичний коментар до ст. 1008 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1008 Цивільного кодексу України

Стаття 1008. Припинення договору доручення
 
1. Договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі:
1) відмови довірителя або повіреного від договору;
2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім;
3) смерті довірителя або повіреного.
2. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору доручення у будь-який час. Відмова від права на відмову від договору доручення є нікчемною.
3. Якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має повідомити другу сторону про відмову від договору не пізніш як за один місяць до його припинення, якщо триваліший строк не встановлений договором.
У разі припинення юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право відмовитися від договору доручення без попереднього повідомлення про це повіреному.
Коментар:
1. Підстави припинення договору доручення можна поділити на загальні, які стосуються усіх договорів в цілому (ст. ст. 598 – 609, ст. 651 ЦК), та спеціальні, властиві лише даному виду договорів.
При цьому спеціальні підстави припинення договору доручення, викладені у ст. 1008 ЦК, випливають з особистого характеру договору. Першою з таких підстав є відмова довірителя чи повіреного від договору. Особливі правила щодо відмови від договору за участю комерційного представника полягають тому, що в цьому випадку сторона, яка відмовляється, має попередити контрагента про відмову принаймні за один місяць до припинення, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. У випадку припинення юридичної особи – комерційного представника довіритель звільняється від обов\’язку додержання зазначеного строку, а також від обов\’язку повідомляти повіреного про відмову від договору.
За відсутності у відносинах доручення комерційного представника довіритель або повірений зберігають право відмовитись від договору в односторонньому порядку в будь-який час.
Відмова повіреного або довірителя створює у останнього обов\’язок відшкодувати повіреному витрати та сплатити винагороду за виконану частину роботи, а якщо повіреним є комерційний представник – також відшкодувати збитки (ч. 1, 2 ст. 1009 ЦК). Відмова повіреного зумовлює виникнення у нього обов\’язків щодо відшкодування збитків, якщо внаслідок відмови довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси або повірений є комерційним представником (ч. 3 ст. 1009 ЦК).
2. Другою підставою припинення договору доручення є визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження їх цивільної дієздатності, або визнання безвісно відсутнім. Слід відзначити, що в переважній більшості випадків сторонами договору доручення виступають особи з повною цивільною дієздатністю, що викликано неможливістю представника вчиняти ті правочини, які не має право вчиняти особа, яку представляють (ч. 1 ст. 238 ЦК). Водночас прямої заборони щодо участі в цих відносинах малолітніх та неповнолітніх закон не встановлює.
3. Третьою підставою припинення договору доручення визнається настання смерті будь-якої зі сторін договору доручення. На спадкоємців повіреного покладається обов\’язок повідомити довірителя про припинення договору та вжити заходи, необхідні для охорони майна довірителя (ч. 1 ст. 1010 ЦК).
На наш погляд, доцільно зробити висновок про те, що договір доручення припиняється також і з припиненням юридичної особи – сторони договору. Незважаючи на те, що у ст. 1008 ЦК прямо не визначено, що договір доручення припиняється з припиненням юридичної особи, такий висновок можна зробити із змісту ч. 2 ст. 1010 ЦК про те, що при ліквідації юридичної особи – повіреного ліквідатор повідомляє довірителя про припинення договору доручення. Разом з тим за змістом абзацу другого ч. 3 ст. 1008 ЦК при припиненні юридичної особи – комерційного представника довіритель має право відмовитися від договору. Про автоматичне припинення договору доручення у зв\’язку з припиненням юридичної особи у даній нормі не йдеться, тому у разі реорганізації юридичної особи – повіреного і переходу її прав та обов\’язків до нової комерційної юридичної особи договір доручення продовжує свою дію і припиняється у разі відмови довірителя.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code