Науково-практичний коментар до ст. 1015 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1015 Цивільного кодексу України

Стаття 1015. Субкомісія
1. За згодою комітента комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.
За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов\’язки комітента.
2. У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії без згоди комітента.
3. Комітент не має права без згоди комісіонера вступати у відносини з субкомісіонером.
Коментар:
1. Відсутність в законі вимоги особисто виконувати зобов\’язання комісіонером, якщо інше не передбачено договором, дозволяє комісіонерові залучати до його виконання третіх осіб, в тому числі шляхом укладення договору субкомісії. За ст. 1015 ЦК при укладенні договору субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера прав та обов\’язків комітента, проте залишається відповідальним за дії субкомісіонера перед першим комітентом. Це означає, що при невиконанні зобов\’язання субкомісіонером основний комісіонер нестиме цивільну відповідальність перед комітентом. Натомість субкомісіонер в такому разі виступає боржником щодо основного комісіонера, який щодо нього стає комітентом.
2. Суб\’єктивне право на укладення договору субкомісії існує у комісіонера за наявності згоди на це комітента, яка може бути виражена шляхом вміщення відповідного положення у договорі, або у формі окремої заяви. Водночас існують випадки, коли комісіонер має передати свої повноваження субкомісіонерові негайно, не чекаючи згоди комітента з метою попередження усунення настання негативних для комітента наслідків.
3. Закон встановлює заборону для комітента вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером без згоди комісіонера. Існування даної норми є логічним продовженням правила абзацу другого ч. 1 ст. 1015 ЦК, за якою права та обов\’язки комітента щодо субкомісіонера набуває комісіонер. З цього, зокрема, випливає, що субкомісіонер, виконавши правочин, має передати його результати комісіонеру, тобто своєму комітенту, а не комітенту, з яким було укладеного основний (перший) договір комісії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code