Науково-практичний коментар до ст. 1026 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1026 Цивільного кодексу України

Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
 
1. Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів.
Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.
2. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом п\’ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього обов\’язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.
Коментар:
1. Поряд з комітентом, право на односторонню відмову від договору наділений також комісіонер. Але на відміну від комітента, який має можливість відмовитись незалежно від того, чи передбачений у договорі комісії строк його виконання, комісіонер має право на відмову лише при безстроковому характері договору. В такому разі він має повідомити комітента про відмову не пізніше ніж за тридцять днів до дня, з якого договір вважається припиненим, і вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.
2. Обов\’язки комітента, які покладаються на нього внаслідок дострокової відмови комісіонера від договору, а також дії комісіонера у разі їх невиконання є аналогічними передбаченим ч. 3 ст. 1025 ЦК.
 
Крім цього, слід додати наступне.
 
1. За загальним правилом, яке прямо випливає із ч. 1 ст. 1026 і ст. 651 ЦК, ко­місіонер не має права на односторонню відмову від договору. Але у випадках, коли строк договору комісії не визначений, таке право комісіонерові надається. Про відмову від договору комісіонер зобов\’язаний повідомити комітента не пізніше ніж за тридцять днів. Таке повідомлення комісіонера є одностороннім правочином, який є вчиненим в момент його отримання комітентом. Повідомлення має містити в собі чітку заяву про відмову від договору та зазначення на день, з якого договір буде припинений (не раніше ніж через місяць після отримання повідомлення комітентом).
2. При відмові комісіонера від договору він не має права на відшкодування витрат, пов\’язаних з виконанням обов\’язків за договором комісії, крім випадків, коли комісіонер або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочину відповідно до договору комісії, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали (ст. 1024 ЦК).
3. Право на комісійну плату у разі відмови комісіонера від договору він має за фак­тично вчинені дії.
4. Комітент зобов\’язаний розпорядитися своїм майном, яке знаходиться у комісіо­нера впродовж п\’ятнадцяти днів після отримання повідомлення комісіонера про від­мову від договору, тобто ще до припинення договору (оскільки договір припиняється не раніше ніж через тридцять днів після отримання комітентом повідомлення комі­сіонера про відмову від договору). Наслідки порушення комітентом цього обов\’язку встановлені ч. 2 ст. 1026 ЦК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code