Науково-практичний коментар до ст. 1028 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1028 Цивільного кодексу України

Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
 
1. Законом можуть бути встановлені особливості договору комісії щодо окремих видів майна.
Коментар:
Норми глави 69 ЦК встановлюють лише загальні засади правового регулювання відносин комісії. Спеціальним законодавством можуть бути передбачені окремі правила щодо регулювання комісійних відносин. Дана норма розрахована переважно на особливості укладення і виконання договорів комісії у сфері підприємницької діяльності.
Важливо, що необхідною умовою застосування спеціальних норм щодо комісії є врегулювання їх у формі законів, а не підзаконних актів. Прикладом спеціального регулювання можуть бути норми Закону \”Про цінні папери та фондовий ринок\”. Зокрема, із змісту цього Закону випливає, що договір комісії укладається з торговцем цінними паперами в письмовій формі; у договорі мають визначатися права та обов\’язки торговця цінними паперами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо цінних паперів, порядок звітності торговця перед його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди (абзац перший ч. 6 ст. 17 Закону).
 
Також, додамо таке.
 
1. Законами не встановлюються розгорнені правові норми, які б передбачали особ­ливості договору комісії щодо окремих видів майна. Зустрічаються лише окремі по­ложення такого змісту. Зокрема, ст. 16, 17 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» [189] допускає здійснення брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами як. виключного виду діяльності, право на яку мають тільки особи, передбачені цим Законом.
2. Уведення в дію нового Цивільного кодексу не спричинило втрати чинності підзаконними актами, що встановлюють особливості договорів комісії щодо окремих видів майна. Зберегли чинність Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами [354]. Пункти 3.1 — 3.12 Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами [420] встановлюють особливості договорів комісії, за якими комісіонери здійснюють правочини щодо продажу цього виду майна.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code