Науково-практичний коментар до ст. 1035 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1035 Цивільного кодексу України

Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
 
1. Істотними умовами договору управління майном є:
1) перелік майна, що передається в управління;
2) розмір і форма плати за управління майном.
Коментар:
Правила про істотні умови договору управління майном закріплено статтею 1035 ЦК України.
У зазначеній статті ЦК перелічені ті умови договору управління, без погодження яких він вважається неукладеним. Такі умови називають істотними умовами договору. Вони безпосередньо вказані у законі. До істотних відносяться також умови, згода по яких повинна бути досягнута за заявою однієї із сторін (обумовлювані умови). Таким чином, при укладенні конкретного договору управління майном сторони повинні погодити усі умови, перелічені у ст. 1035 ЦК, а також ті, на яких під загрозою відмови від договору наполягає одна із сторін. Визнання договору неукладеним тягне за собою наслідки недійсності правочину.
 
На відміну від більшості інших договорів ця стаття прямо вказує, які умови для договору управління є істотними. Так, договір управління майном не вважається укладеним, якщо сторони не дійшли до згоди в установленій формі про те, яке саме майно передається в управління (предмет договору); оскільки управління майном відноситься до сфери підприємницької діяльності, суттєвою умовою договору управління майном є розмір і форма плати за управління майном (ціна). У тому випадку, коли управитель діє на безоплатних підставах, договір управління майном укладається без цієї умови.
Таким чином, при укладенні конкретного договору про управління майном сторони повинні погодити всі умови, перераховані в статті, що коментується, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (див. ст. 638 ЦК та комент. до неї).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code