Науково-практичний коментар до ст. 1041 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1041 Цивільного кодексу України

Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
 
1. Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають інтереси установника управління або вигодонабувача у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.
Коментар:
Згідно зі ст. 528 ЦК виконання обов\’язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов\’язання не випливає обов\’язок боржника виконати зобов\’язання особисто. У цьому разі кредитор зобов\’язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою. Стаття 1038 ЦК передбачає особисте виконання дій щодо управління майном. Стаття, що коментується, на відміну від вимог ст.1038 ЦК, передбачає виняткові випадки доручення іншій особі вчинити дії, необхідні для управління майном. Основна риса даної норми полягає в тому, що управитель навіть після передачі управління заступнику продовжує нести відповідальність за його дії, що відповідає вимогам ст. 618 ЦК.
Крім того, заступник вчиняє юридичні і фактичні дії з майном, що перейшло до нього, від імені управителя, а не від свого імені або імені установника управління, що е також виключенням з вимог ст. 1038 ЦК. 
 
Стаття 1041 ЦК України встановлює правила щодо передання права управління майном іншій особі. Законодавець передбачає три підстави передачі представнику (заміснику) права здійснення окремих дій, пов\’язаних з управлінням. Цей перелік вичерпний і розширювальному тлумаченню у конкретних договорах управління не підлягає.
В усіх випадках передання права управління майном іншій особі управитель продовжує нести відповідальність за дії представника (замісника) щодо управління майном як за свої власні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code