Науково-практичний коментар до ст. 1059 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1059 Цивільного кодексу України

Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
 
1. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі.
Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.
2. У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним.
Коментар:
Коментована стаття містить вимоги до форми договору банківського вкладу. Договір банківського вкладу укладається в простій письмовій формі. Проста письмова форма вважається додержаною у разі, якщо зміст договору зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Воля сторін договору може бути вираженою за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв\’язку. Договір вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його сторонами. Договір, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
Згідно Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління НБУ N 516 від 3 грудня 2003 р., залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується: договором банківського рахунку; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката або договором банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.
Недодержання простої письмової форми договору банківського вкладу має наслідком його нікчемність, тобто недійсність договору у момент його вчинення. У такому випадку грошові кошти підлягають поверненню як такі, що набуті без достатніх правових підстав (ст. 1212 ЦК). Крім того, особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов\’язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються відсотки за користування ними відповідно до ст. 536 ЦК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code