Науково-практичний коментар до ст. 1062 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1062 Цивільного кодексу України

Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою
 
1. На рахунок за банківським вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли до банку на ім\’я вкладника від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. При цьому вважається, що вкладник погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом.
2. Кошти, помилково зараховані на рахунок вкладника, підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього Кодексу.
Коментар:
Коментована стаття передбачає можливість внесення грошових коштів на ім\’я вкладника на рахунок, відкритий відповідно до договору банківського вкладу будь-якій особі. Проте внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою неможливе, якщо у договорі встановлена заборона на зарахування коштів на депозитний рахунок, що надходять від третіх осіб.
Законодавством встановлена презумпція згоди вкладника на одержання грошових коштів від іншої особи у разі надання їй необхідних даних про рахунок за вкладом. Однак, розпорядження грошовими коштами, що внесені на рахунок третіми особами, може здійснювати лише вкладник відповідно до умов договору банківського вкладу.
Кошти, зараховані на рахунок вкладника помилково внаслідок дій банку або особи, що їх вносить підлягають поверненню відповідно до норм цивільного законодавства, що регулюються порядок витребування майна від добросовісного набувача. Зокрема, якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати, власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння, було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння або вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом. Проте, якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках. Тому помилково зараховані на рахунок вкладника кошти підлягають поверненню у всіх випадках.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code