Науково-практичний коментар до ст. 1063 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1063 Цивільного кодексу України

Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи
 
1. Фізична або юридична особа може укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред\’явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.
До набуття особою, на користь якої зроблений банківський вклад, прав вкладника ці права належать особі, яка зробила вклад.
Визначення імені фізичної особи (стаття 28 цього Кодексу) або найменування юридичної особи (стаття 90 цього Кодексу), на користь якої зроблений вклад, є істотною умовою договору банківського вкладу.
2. Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім\’я.
Коментар:
Договір банківського вкладу може бути укладеним на користь третьої особи. У такому випадку у банку виникає обов\’язок виплати депозиту і відсотків по ньому не особі, що зробила вклад, а третій особі, що встановлена у договорі. Особливістю договору банківського вкладу на користь третьої особи порівняно із загальними положеннями про такий вид зобов\’язань, сформульованими у ст. 636 ЦК України є зазначення особи на ім\’я якої зроблений вклад. Тому істотною умовою цього договору є фіксація імені фізичної особи (прізвища, власного імені та по батькові), а у разі якщо вклад зроблено на користь установи, товариства або іншої організації – зазначення найменування юридичної особи.
Особа, що укладає договір банківського вкладу на користь іншої особи, реалізує у повному обсязі права вкладника лише до моменту пред\’явлення третьою особою до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття прав вкладника особою, на користь якої зроблений банківський вклад, ці права належать особі, яка зробила вклад. Такій особі належить право на зміну чи розірвання договору, на отримання вкладу та відсотків по ньому та інші права вкладника.
З моменту пред\’явлення третьою особою до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами вона набуває весь комплекс прав за договором банківського вкладу. Законодавство не містить вимог до способу вираження третьою особою наміру скористатися правами вкладника. Тому, якщо інше не встановлене у договорі, форма вираження такого наміру може бути як усна (безпосереднє звернення до банку з вимогою отримання вкладу чи відсотків, внесення грошових коштів на вклад тощо), так і письмова (зокрема, шляхом направлення листа до установи банку із зазначенням свого імені). З моменту виявлення третьою особою волі щодо вкладу відбувається заміна суб\’єкта, наслідком чого є втрата прав вкладника особою, що уклала договір банківського вкладу та їх набуття особою, на користь якої укладений договір.
У разі, якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або переведення його на своє ім\’я. У цьому випадку особа, на користь якої зроблено вклад повинна повідомити про свою відмову банківську установу та особу, яка уклала договір банківського вкладу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code