Науково-практичний коментар до ст. 1072 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1072 Цивільного кодексу України

Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
 
1. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.
2. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта у такій черговості:
1) у першу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;
2) у другу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;
3) у третю чергу списуються грошові кошти на підставі інших рішень суду;
4) у четверту чергу списуються грошові кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;
5) у п\’яту чергу списуються грошові кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.
3. У разі відсутності (недостатності) грошових коштів на рахунку клієнта банк не веде обліку розрахункових документів, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.
Коментар:
1. Списання грошових коштів з рахунка клієнта здійснюється банком відповідно до черговості надходження розрахункових документів. Черговість списання коштів з рахунка – це визначена законодавством послідовність списання грошових коштів за декількома розрахунковими документами. За загальним правилом, банк здійснює списання, якщо на рахунку клієнта достатньо коштів для виконання розрахункового документа. Однак, якщо договором передбачено кредитування рахунка клієнта, банк може виконати розрахунковий документ у випадку, коли коштів недостатньо.
2. Ч. 2 коментованої статті встановлює черговість списання коштів з рахунка клієнта у випадку одночасного надходження декількох розрахункових документів. Аналогічні правила щодо черговості списання коштів з рахунка встановлені п. 2.22 Інструкції про безготівкові розрахунки у національній валюті. Коментована норма встановлює п\’ять груп черговості платежів. Платежі віднесені до певної групи повинні здійснюватися після повного погашення усіх попередніх груп. Списання коштів з рахунка за вимогами, що належать до однієї групи відбувається в порядку календарної черговості отримання банком документів чи настання строків платежу.
3. Відсутності (недостатність) грошових коштів на рахунку клієнта надає банкові право не вести обліку розрахункових документів. Однак, норма, встановлена ч. 3 коментованої статті є диспозитивною, відтак договором між банком і клієнтом може бути передбачено, що і в цьому випадку банк веде облік розрахункових документів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code