Науково-практичний коментар до ст. 1078 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1078 Цивільного кодексу України

Стаття 1078. Предмет договору факторингу
 
1. Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
2. Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події.
У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.
Коментар:
У відповідності до положень коментованої статті предметом договору факторингу може бути:
• право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога);
• право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога);
Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається, тобто не є необхідним підписання актів приймання-передачі тощо.
У частині 2 ст. 1078 ЦК встановлено й момент переходу права вимоги за договором факторингу, за яким відступлення вимоги обумовлене певною подією – за таким договором право вимоги переходить до фактора з моменту настання цієї події. Так, зокрема, відступлення права вимоги за договором факторингу може здійснюватися в якості забезпечення виконання зобов\’язання клієнта перед фактором. У такому правочині невиконання клієнтом своїх зобов\’язань зумовлює перехід права вимоги до фактора.
Окрім того, предметом договору факторингу може бути надання клієнтові додаткових послуг, які пов\’язані із переданим правом грошової вимоги (ведення бухгалтерських рахунків клієнта, пред\’явлення до боржника вимог оплати, прийняття на себе ризику невиконання таких вимог та інкасація цих вимог).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code