Науково-практичний коментар до ст. 1079 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1079 Цивільного кодексу України

Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
1. Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.
2. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб\’єктом підприємницької діяльності.
3. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.
Коментар:
Коментована стаття визначає суб\’єктний склад договору факторингу, надаючи його сторонам власні назви: фактор та клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб\’єктом підприємницької діяльності. Тобто для того, щоб мати можливість отримати фінансування під відступлення вимоги, клієнт має бути зареєстрований в якості суб\’єкта підприємницької діяльності в порядку, передбаченому Законом України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”. Для того, щоб бути клієнтом у відносинах факторингу, особа повинна мати певну грошову вимогу, що випливає з договору, який пов\’язаний з поставкою товарів, виконанням робіт чи наданням послуг (або мати реальну можливість володіти такою вимогою – \”майбутня вимога\”)
Фактором може бути банк або фінансова установа, а також фізична особа – суб\’єкт підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. Відповідно до ст. 5 Закону України \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\” фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – суб\’єктами підприємницької діяльності (далі – суб\’єкти підприємницької діяльності). Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.
Закон України \”Про ліцензування певних видів господарської діяльності\” у ст. 2 містить бланкетну норму про те, що ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у сфері телекомунікацій здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах. В ст. 47 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\” міститься поділ банківських операцій на ті, які можуть здійснювати банки лише на підставі банківської ліцензії та інші. У відповідності до п. 2 даної статті, факторинг (придбання права вимоги на виконання зобов\’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів) відноситься до таких банківських операцій, які можуть здійснюватися банками без окремої ліцензії. Отже окремої ліцензії для здійснення факторингових операцій не потрібно.
Говорячи про фактор як про сторону договору факторингу слід зазначити, що особливість суб\’єктного складу у цьому випадку полягає не лише в тому, що у відповідності до законодавства, ним можуть бути банк, інші фінансові установи, а також фізичні особи – суб\’єкти підприємницької діяльності, а більш за все тому, що вказані суб\’єкти мають бути спроможними прийняти на себе обов\’язок по веденню для клієнта бухгалтерського обліку та надавати йому інші фінансові послуги, які пов\’язані з грошовими вимогами, що є предметом відступлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code