Науково-практичний коментар до ст. 1086 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1086 Цивільного кодексу України

Стаття 1086. Захист прав боржника
 
1. У разі порушення клієнтом своїх обов\’язків за договором, укладеним з боржником, боржник не має права вимагати від фактора повернення сум, уже сплачених йому за відступленою грошовою вимогою, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо від клієнта.
2. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта суми, сплачені факторові за відступленою грошовою вимогою, має право вимагати повернення цих сум фактором, якщо фактор не виконав свого зобов\’язання передати клієнтові грошові кошти, пов\’язані з відступленням права грошової вимоги, або передав клієнтові грошові кошти, знаючи про порушення клієнтом зобов\’язання перед боржником, пов\’язаного з відступленням права грошової вимоги.
Коментар:
Суттєвий вплив дій боржника на відносини, які складаються між фактором та клієнтом за договором факторингу, дозволяють говорити про єдиний комплекс факторингових відносин, учасником яких поряд з фактором та клієнтом є також і боржник.
На захист прав боржника спрямована окрема правова норма, що знайшла своє закріплення у коментованій статті.
Незважаючи на те, що боржник не є стороною договору факторингу, а останній є дійсним незалежно від волі боржника, законодавець закріпив у Главі 73 ЦКУ норми, які спрямовані на визначення правового становища боржника при відступленні права грошової вимоги, його права і обов\’язки при цьому.
Боржник зобов\’язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги фактором справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов\’язку боржник має право здійснити платіж клієнту на виконання свого обов\’язку перед ним. Виконання боржником грошової вимоги факторові звільняє боржника від його обов\’язку перед клієнтом.
Якщо фактор пред\’явив боржнику вимогу здійснити платіж боржник має право пред\’явити до заліку свої грошові вимоги, які ґрунтуються на договорі боржника з клієнтом, які виникли у боржника до моменту, коли він одержав повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові. Боржник не може пред\’явити факторові вимоги до клієнта у зв\’язку з порушенням ним умови про заборону або обмеження відступлення права грошової вимоги.
При цьому з метою захисту інтересів третьої особи, які порушуються таким відступленням, клієнт несе відповідальність перед боржником за порушення договірної умови, тобто має відшкодовувати збитки боржника, заподіяні відступленням вимоги. Вбачається, що клієнт має право передбачити в договорі факторингу обов\’язок фактора відшкодувати клієнту суму, сплачену останнім на користь боржника.
Право клієнта відступити вимогу всупереч умовам договору не розповсюджується на випадки, коли заборона відступлення права вимоги встановлена законом, зокрема, за договором факторингу, так само як і за договором купівлі-продажу права вимоги неможливо відступити права вимоги, нерозривно пов\’язані з особою кредитора.
Положення частини 2 коментованої статті закріпило важливе правило про те, що боржник має право отримати від фактора суми, які повинен був йому сплатити клієнт. Таке положення може бути застосоване за умови якщо фактором було порушено зобов\’язання щодо фінансування клієнта або у тому випадку, коли фактору було відомо про порушення клієнтом обов\’язку перед боржником, але фактор свідомо надав клієнтові грошові кошти.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code