Науково-практичний коментар до ст. 1111 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1111 Цивільного кодексу України

Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
 
1. Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори.
2. Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об\’єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.
Коментар:
1. Для захисту прав та охоронюваних законом інтересів авторів, виконавців, винахідників та інших суб\’єктів інтелектуальної власності уповноважені відомства (насамперед, Міністерство освіти і науки, у межах якого функціонує Державний департамент інтелектуальної власності) або творчі спілки можуть затверджувати типові, примірні форми ліцензійних договорів.
2. Сторони ліцензійного договору, реалізуючі принцип диспозитивності та керуючись ст. 6 ЦК України, можуть регулювати свої відносини інакше, ніж це передбачено типовим ліцензійним договором. Проте умови таких ліцензійних договорів не можуть погіршувати становище творця (автора, винахідника тощо) об\’єкта інтелектуальної власності, порівняно з положеннями типових ліцензійних договорів.
Виходячи з принципу захисту прав творця, законодавець сформулював у другій частині коментованої статті правило, що умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об\’єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code