Науково-практичний коментар до ст. 1116 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1116 Цивільного кодексу України

Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
 
1. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об\’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.
2. Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.
Коментар:
Коментована стаття визначає, що предметом договору комерційної концесії є право на використання об\’єктів інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. У договорі комерційної концесії повинні детально описуватися товари та послуги, які мають відповідати певному стандарту, обумовлюються всі елементи використання об\’єктів права інтелектуальної власності. Крім того, у договорі визначаються умови передачі, продовження та завершення ділових відносин між правоволодільцем та користувачем.
У договорі також слід визначати, у якій сфері діяльності і яким чином користувач може використовувати об\’єкти інтелектуальної власності правоволодільця. Зазвичай, у договорі йдеться не взагалі про будь-яку підприємницьку діяльність, а лише про конкретні її види. Можуть бути описані й конкретні форми використання таких об\’єктів, у тому числі, з виключенням певних із них із сфери можливостей користувача.
Визначення території використання предмета договору може встановлюватися за географічним принципом, наприклад, територія Криму, або за принципом адміністративного поділу певної країни, наприклад, територія Львову. Крім того, договір комерційної концесії може укладатись взагалі без зазначення території використання предмета договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code