Науково-практичний коментар до ст. 1118 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1118 Цивільного кодексу України

Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація
 
1. Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним.
2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.
3. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.
4. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.
Коментар:
Частина перша коментованої статті встановлює вимогу до форми договору комерційної концесії – проста письмова форма. Недодержання письмової форми призводить до нікчемності такого договору. Окрім дотримання вимоги, щодо простої письмової форми, законодавець передбачає також необхідність обов\’язкової державної реєстрації договорів комерційної концесії. Така реєстрація покладається на орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи чи приватного підприємця, що є правоволодільцем за договором.
У випадку коли правоволодільцем є іноземний підприємець, тобто особа зареєстрована в іноземній державі, сторони повинні зареєструвати договір в органі, що здійснив реєстрацію користувача. Таким чином, реєстрація договору комерційної концесії завжди здійснюється в Україні.
Слід відзначити, що відсутність реєстрації договору комерційної концесії у відповідному органі, не тягне за собою його недійсність, а лише позбавляє сторони права посилатися на такий договір у відносинах із третіми особами. Це означає, що права і обов\’язки за договором виникають з моменту його укладення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code