Науково-практичний коментар до ст. 1120 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1120 Цивільного кодексу України

Стаття 1120. Обов\’язки правоволодільця
  
1. Правоволоділець зобов\’язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов\’язаних із здійсненням цих прав.
2. Правоволоділець зобов\’язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:
1) забезпечити державну реєстрацію договору;
2) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.
Коментар:
Частина перша коментованої статті встановлює обов\’язки правоволодільця в імперативній формі, до них відноситься: передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов\’язаних із здійсненням цих прав.
Частина друга передбачає обов\’язки праволодільця, але надає можливість сторонам у договорі комерційної концесії передбачити інші умови.
 
Слід додати, що належне виконання покладених на правоволодільця і користувача обов\’язків, передбачених законом (ст.ст. 1120, 1121 ЦК) і договором, є основою успішної реалізації мети, яка була поставлена сторонами при укладанні договору.
Передача правоволодільцем користувачу документації, професійного досвіду і таке інше, необхідно йому для належного здійснення своєї діяльності, а одержання ліцензій — для реалізації наданих йому прав на використання об\’єктів інтелектуальної власності. Обсяг зобов\’язань правоволодільця, передбачений ч.2 ст. 1120 ЦК, залежить від домовленості сторін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code