Науково-практичний коментар до ст. 1121 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1121 Цивільного кодексу України

Стаття 1121. Обов\’язки користувача
 
1. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов\’язаний:
1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;
2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;
3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;
4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;
5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;
6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.
Коментар:
Одним із основних обов\’язків користувача є ведення підприємницької діяльності під торговельною маркою та іншим позначенням виключно визначеним у договорі комерційної концесії способом.
Надання правоволодільцем дозволу на використання свого імені чи іншого права має на меті розповсюдження власного зразку товару на ринку. Тому важливе значення має репутація такого товару, навіть в тих випадках, коли він розроблений користувачем. Саме тому на законодавчому рівні закріплено обов\’язок користувача забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем. Із зазначеним обов\’язком пов\’язаний і такий, як дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем.
Крім того, покупці (замовники) мають право на отримання таких саме додаткових послуг за договором, укладеним з користувачем, як якби вони укладали договір із правоволодільцем.
Договір комерційної концесії передбачає передачу прав, що становлять комерційну таємницю, саме тому на користувача покладається обов\’язок зберігати конфіденційність переданої інформації.
 
Також додамо, що правила статті 1121 ЦК зобов\’язують користувача реалізовувати в повному обсязі отримані права. Він повинний здійснювати свою діяльність на обумовленому договором рівні. Вироблені товари, послуги, що надаються, повинні цілком відповідати по якості аналогічним товарам, послугам правоволодільця, включаючи вимоги відповідності зовнішнього вигляду, комфорту та ін. Однак закон покладає на користувача обов\’язок інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії з метою захисту інтересів споживачів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code