Науково-практичний коментар до ст. 1122 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1122 Цивільного кодексу України

Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
 
1. В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:
1) обов\’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;
2) обов\’язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;
3) обов\’язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;
4) обов\’язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.
2. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.
3. Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.
Коментар:
Особливі умови договору передбачають певне обмеження прав сторін. Такі особливі умови договорів мають бути передбачені самим договором комерційної концесії.
Так обов\’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території не може мати місце за відсутності прямого зазначення про такий обов\’язок, та за відсутності вказівки про надання користувачеві виключної ліцензії на користування об\’єктами права інтелектуальної власності.
Обов\’язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав, має на увазі заборону користувачу конкурувати з правоволодільцем протягом строку дії договору комерційної концесії.
Обов\’язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення можна розглядати як необхідність додержання рентабельності продукції та послуг правоволодільця, які реалізує або надає користувач. Такий обов\’язок забезпечує однакову якість реалізації товарів та послуг як правоволодільця так і користувача.
Частина 2 та 3 коментованої статті передбачає умови, які не можуть бути включені в договір комерційної концесії, а у випадку ж їх включення вони є нікчемними. Такі умови можуть перш за все порушувати умови конкурентного права.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code