Науково-практичний коментар до ст. 1123 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1123 Цивільного кодексу України

Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред\’являються до користувача
 
1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред\’являються до користувача у зв\’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем.
За вимогами, що пред\’являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.
Коментар:
Дана стаття передбачає, що правоволоділець і користувач несуть субсидіарну відповідальність у випадку випущення неякісної продукції, або надання неякісних послуг. Субсидіарна відповідальність передбачає, що будь-яка вимога, яка стосується неякісних товарів або послуг, спочатку висувається до користувача, і лише у випадку неможливості задоволення вимог користувачем, зацікавлена особа може звернутися до володільця відповідних прав.
Отже обидві сторони договору комерційної концесії несуть відповідальність за неналежну якість товарів та послуг, які надаються в рамках виконання зазначеного виду договору.
У випадку ж пред\’явлення вимоги до користувача як виробника продукції правоволодільця, вони несуть солідарну відповідальність, оскільки саме такий вид відповідальності найбільш повно забезпечує захист прав споживачів. Такий підхід законодавця обумовлено тим, що якість товару в такому випадку, залежить від обох сторін договору комерційної концесії, так правоволоділець надає інформацію про виготовлення продукції, а користувач – виготовляє сам товар.
Слід відзначити, що термін \”продукція\”, який використовується у ч. 2 коментованої статті, охоплює собою результати комерційної діяльності двох сторін договору. Під продукцією слід розуміти як речі, так і послуги, тобто роботи, які спрямовані на створення нових об\’єктів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code