Науково-практичний коментар до ст. 1125 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1125 Цивільного кодексу України

Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
 
1. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до положень глави 53 цього Кодексу.
У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни відповідно до статті 1118 цього Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.
Коментар:
Як і будь-який інший вид договорів, договір комерційної концесії може змінюватися за згодою сторін, тобто сторони мають право змінювати його умови. До умов, які можуть змінюватись, можна віднести предмет договору, тобто комплекс прав, які за ним передаються, порядок користування такими правами, умови щодо ціни договору, умови щодо строку дії договору. Відповідні зміни можуть вноситись у порядку, передбаченому главою 53 Цивільного кодексу України, яка передбачає порядок укладення, зміни та розірвання договорів, у частині, яка регулює відносини, що стосуються зміни умов договору.
Зазначена глава Цивільного кодексу України передбачає, що договір може бути змінено лише за взаємною згодою сторін. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно зміненим.
Стаття 654 ЦКУ передбачає, що зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Отже, відповідні зміни, які вносяться до умов договору комерційної концесії, повинні бути зареєстровані в тому ж порядку, що і сам договір. Тільки після цього сторони договору можуть посилатись на зміну умов договору у відносинах із третіми особами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code