Науково-практичний коментар до ст. 1127 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1127 Цивільного кодексу України

Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
 
1. Перехід виключного права на об\’єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.
2. У разі смерті правоволодільця його права та обов\’язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб\’єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов\’язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю.
Здійснення прав і виконання обов\’язків особи, яка померла, до переходу їх відповідно до цієї частини до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною і призначається відповідно до статті 1285 цього Кодексу.
Коментар:
Дана стаття закріплює загальне правило, відповідно до якого будь-яке виключне право, що входить до комплексу виключних прав, що передані за договором комерційної концесії, переходить на законних підставах до третьої особи, то договір комерційної концесії зберігає свою силу і не може бути змінений або розірваний за таких підстав. В такому випадку відбувається заміна сторони в договорі на боці правоволодільця. Бувають випадки, коли із цілого комплексу прав, що є предметом договору комерційної концесії, до третьої особи переходить одне або декілька прав, в такому випадку договір зберігає свою чинність, однак на стороні правоволодільця будуть виступати декілька осіб.
Слід відзначити, що договір комерційної концесії може укладатись лише між сторонами, що займаються підприємницькою діяльністю, саме тому коментована стаття передбачає правило, відповідно до якого, у разі смерті правоволодільця його права та обов\’язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб\’єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов\’язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. У випадку ж не реєстрації в якості суб\’єкта підприємницької діяльності спадкоємця протягом встановленого строку та непередачі відповідних прав, договір комерційної концесії припиняється.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code