Науково-практичний коментар до ст. 1128 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1128 Цивільного кодексу України

Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
 
1. У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків.
У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.
Коментар:
Стаття, що коментується, встановлює гарантії інтересів користувача, які повинен враховувати правоволоділець, приймаючи рішення змінити торговельну марку чи інше позначення, що є предметом договору комерційної концесії. Праволоділець зобов\’язаний перереєструвати договір на нове позначення за свій рахунок. Сам факт такої зміни служить для користувача, по-перше, підставою розірвати договір без яких-небудь додаткових мотивів, якщо, наприклад, змінене зобов\’язання втратило інтерес для правоволодільця, по-друге, знизити договірну ціну при збереженні договірних відносин. Отже, хоча закон не обмежує правоволодільця в можливості змінити обтяжене договором позначення, щоб уникнути зазначених негативних наслідків у всіх подібних випадках, для нього доцільно попередньо погодити з користувачем умови цієї зміни. Таке узгодження вимагає письмової форми, оскільки зміни до договору повинні бути внесені в тій же формі, у якій був укладений договір комерційної концесії та реєстрації у відповідному органі, який здійснив реєстрацію договору комерційної концесії. 
 
Додамо, що коментована стаття регулює відносини у випадку зміни торговельної марки або іншого позначення правоволодільця. Зміна торгівельної марки або іншого позначення обумовлює зміну самого предмета договору комерційної концесії. В такому випадку користувач наділяється правом на власний розсуд або продовжити відносини за договором, або вимагати припинення дії договору. У випадку продовження договірних відносин до користувача переходить право на використання торговельної марки або іншого позначення правоволодільця, одночасно користувач набуває право вимагати зменшення належної володільцеві прав плати.
Також користувач наділяється правом на розірвання договору оскільки зміна торгівельної марки або іншого позначення є спеціальною підставою для розірвання договору комерційної концесії. У випадку розірвання договору за вказаними причинами, користувач має також право на відшкодування завданої у зв\’язку з цим шкоди.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code