Науково-практичний коментар до ст. 1129 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1129 Цивільного кодексу України

Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії
 
1. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.
У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення настають наслідки, передбачені частиною третьою статті 1126 чи статтею 1128 цього Кодексу.
Коментар:
Слід відзначити, що за договором комерційної концесії можуть передаватись виключні права, які мають як строковий, так і безстроковий характер. Так, наприклад, права на фірмове найменування існують стільки, скільки існує сама юридична особа, якій воно належить. Права на торгівельну марку обмежуються десятьма роками і можуть бути продовжені кожний раз на десять років.
В коментованій статті мова іде про припинення строкових прав. Слід відзначити, що припинення такого права не є підставою для припинення існування зобов\’язання за договором комерційної концесії. Так, наприклад, припинення строку дії патенту є підставою для їх вільного використання. Зазначені обставини засвідчують зміну предмета договору, тобто зобов\’язання продовжує існування в зміненому вигляді по відношенню до прав, що збереглися.
Зазначена зміна договору тягне, як наслідок, зміну умов про ціну договору, шляхом її зменшення, а також припиняє ті умови договору, які стосуються прав, що припинили існування. Такі зміни мають бути узгоджені в умовах договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code