Науково-практичний коментар до ст. 1137 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1137 Цивільного кодексу України

Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
 
1. Порядок відшкодування витрат і збитків, пов\’язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.
Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.
Коментар:
В договорі простого товариства доцільно визначити склад витрат, які визнаються пов\’язаними із здійсненням спільної діяльності, а також механізм їх розрахунку. Відсутність зазначеної умови нерідко призводить виникнення спорів щодо правомірності віднесення тих чи інших платежів, здійснених сторонами з метою забезпечення ведення спільних справ, до вищезгаданих витрат і внаслідок цього – зменшення прибутку від спільної діяльності.
Порядок відшкодування витрат і збитків, пов\’язаних із спільною діяльністю, визначається за домовленістю між учасниками. На практиці таке відшкодування, як правило, здійснюється за рахунок коштів або іншого спільного майна, у тому числі, прибутків від спільної діяльності2. Необхідно враховувати, що використання одним з учасників простого товариства спільного майна для покриття пов\’язаних із спільною діяльністю витрат не є фактичними обставинами, які відповідно до ч. 2 ст. 1133 ЦК України впливають на розмір вкладу такого учасника.
У тому випадку, якщо сторони не передбачили порядок відшкодування зазначених витрат і збитків, останні покриваються за рахунок спільного майна учасників простого товариства, тобто за рахунок їх грошових та інших майнових внесків, а також майна, яке створене або придбане в результаті їх спільної діяльності. Якщо для покриття витрат та збитків не вистачає спільного майна учасників і вони не досягли згоди щодо обсягів додаткових внесків, то при вирішенні спору суд розподіляє такі витрати та збитки пропорційно їх внескам у спільне майно.
В тому випадку, якщо протягом звітного періоду витрати, зазнані учасниками товариства у зв\’язку з веденням спільної діяльності, перевищують доходи, отримані від таких операцій, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності до повного погашення таких збитків.
 
Тако додамо, що в процесі спільної діяльності може статися таке, що для досягнення мети договору, а також для покриття витрат та збитків, пов\’язаних з виконанням договору, не вистачає спільного майна учасників. Якщо договором не передбачений порядок відшкодування витрат і збитків, то необхідно виходити з того, що спільні витрати і збитки покриваються за рахунок спільного майна учасників договору простого товариства, тобто за рахунок їх грошових та інших майнових внесків, а також майна, яке створене або придбане в результаті їх сумісної діяльності. Розмір відшкодування витрат та збитків розподіляється пропорційно внескам учасників у спільне майно. Якщо учасники сумісної діяльності не досягли згоди щодо обсягів додаткових внесків для покриття витрат і збитків, то розподіл таких витрат та збитків здійснюється пропорційно вартості їх вкладів у спільне майно.
При визначенні питань, пов\’язаних з витратами учасників договору, необхідно чітко з\’ясувати, що саме розуміють сторони договору під «витратами, пов\’язаними із спільною діяльністю»; детальніше зазначити порядок покриття витрат, пов\’язаних із спільною діяльністю, а також обговорити, хто несе відповідальність у разі випадкової загибелі майна, що було передане в якості внеску в спільну діяльність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code