Науково-практичний коментар до ст. 1139 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1139 Цивільного кодексу України

Стаття 1139. Розподіл прибутку
 
1. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.
Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною.
Коментар:
Для розподілу результатів спільної діяльності за договором простого товариства учасникам необхідно передбачити порядок підведення підсумків спільної діяльності та розподіл прибутку, одержаного від її здійснення, а також порядок реалізації продукції, що є результатом спільної діяльності, та порядок використання доходів, отриманих в результаті спільної діяльності учасників простого товариства. Якщо ж договором не встановлений порядок розподілу прибутку, то, як встановлено статтею, що коментується, прибуток, одержаний від спільної діяльності, розподіляється пропорційно вкладам кожного з учасників. Однак при цьому може враховуватись їх трудовий вклад у спільну діяльність. 
 
Порядок розподілу прибутку, отриманого учасниками в результаті спільної діяльності, встановлюється договором простого товариства або іншою домовленістю сторін. У випадку відсутності такої домовленості, прибуток від спільної діяльності розподілятиметься пропорційно вартості вкладів учасників.
Розподіл та виплату частини прибутку від спільної діяльності кожній стороні договору простого товариства здійснюється учасником, уповноваженим на ведення спільних справ, із нарахуванням на таку частину суми податку. Внесення суми нарахованого податку до бюджету здійснюється зазначеним учасником до або одночасно із такою виплатою. Необхідно враховувати, що з позиції органів державної податкової служби, у тому випадку, якщо стороною договору простого товариства є нерезидент України, то виплата йому частини прибутку від спільної діяльності одночасно оподатковується за ставкою у розмірі 25 %, а також за ставкою у розмірі 15 % від об\’єкта оподаткування, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності.
У разі, якщо весь або частина прибутку від спільної діяльності не розподіляються протягом звітного періоду, з метою оподаткування такий прибуток (частина) вважається розподіленим між учасниками згідно з умовами договору про спільну діяльність на кінець такого звітного періоду і підлягає оподаткуванню у встановленому порядку. При цьому податок з такого прибутку вноситься уповноваженим платником до бюджету в терміни, установлені для сплати податку за відповідний період.
Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною. У зв\’язку із цим виплата частини прибутку від спільної діяльності може бути здійснена і тому учаснику, який на дату такої виплати не вніс вкладу до спільного майна, за умови, що договір простого товариства передбачає внесення учасниками своїх вкладів на умовах розстрочення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code