Науково-практичний коментар до ст. 1140 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1140 Цивільного кодексу України

Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
1. Кредитор учасника договору простого товариства має право пред\’явити вимогу про виділ частки учасника у спільному майні відповідно до положень цього Кодексу.
Коментар:
 
Кредитор учасника договору простого товариства, який є власником майна, що є у спільній частковій власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може в силу ст.366 ЦК пред\’явити позов про виділ частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї. Метою виділу частки учасника-боржника є подальше звернення на неї стягнення.
Також ст. 366 ЦК встановлено, якщо виділ в натурі частки із спільного майна має наслідком зміну його призначення або проти цього заперечують інші учасники, спір вирішується судом. У разі неможливості виділу в натурі частки із спільного майна або заперечення інших учасників проти такого виділу кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу. У разі відмови боржника від продажу своєї частки у праві спільної часткової власності або відмови інших співвласників від придбання частки боржника кредитор має право вимагати продажу цієї частки з публічних торгів або переведення на нього прав та обов\’язків учасника-боржника з проведенням відповідного перерахунку.
Отже, на частку учасника простого товариства у спільному майні може бути звернено стягнення за його зобов\’язаннями, не пов\’язаними із веденням спільної діяльності, лише у випадку недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредитора. З цією метою останній вправі вимагати виділу зазначеної частки в натурі.
Оскільки виділене з метою ведення спільної діяльності майно перебуває у спільній частковій власності учасників простого товариства, то на вищевказані відносини поширюється дія ст. 366 ЦК України, яка встановлює загальний порядок звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності. В тому випадку, якщо виділ в натурі частки із спільного майна має наслідком зміну його призначення або проти цього заперечують інші учасники, спір вирішується судом. За таких обставин, кредитор має право вимагати продажу учасником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу. При цьому має бути враховане встановлене ст. 362 ЦК України право переважної купівлі частки у спільному майні інших учасників простого товариства. Порушення зазначеного права надає іншим учасникам право звернутися із позовом про переведення на них прав та обов\’язків покупця частки у спільному майні.
У разі відмови учасника-боржника від продажу своєї частки у спільному майні або відмови інших учасників від її придбання, кредитор має право вимагати продажу цієї частки з публічних торгів або переведення на нього прав та обов\’язків такого боржника, з проведенням відповідного перерахунку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code