Науково-практичний коментар до ст. 1147 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1147 Цивільного кодексу України

Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
 
1. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити завдання та умови надання винагороди.
2. Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв\’язку із зміною завдання.
3. Якщо у зв\’язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат.
Коментар:
1. Незалежно від наявності чи відсутності в оголошенні строку, протягом якого має бути виконане завдання, особа, яка публічно пообіцяла винагороду, на власний розсуд вправі змінити завдання та умови надання винагороди. Логічним продовженням зазначених правомочностей виступає право особи скасувати (припинити) завдання (ст. 1149 ЦК України). Оскільки зазначені обставини можуть не відповідати інтересам особи, яка відкликнулася на оголошення, закон встановлює механізми захисту її майнової сфери.
У випадку зміни завдання закон надає право особі, яка приступила до виконання завдання, вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв\’язку із зміною завдання (ч. 2 ст. 1147 ЦК України). Якщо змін зазнали умови надання винагороди, у зв\’язку із чим виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування лише фактично понесених витрат (ч. 3 ст. 1147 ЦК України). Якщо було публічно оголошено про припинення завдання, особа має право на відшкодування реальних витрат, понесених на підготовку до виконання завдання (абзац другий ч. 2 ст. 1149 ЦК України). \”Фактично понесені витрати\” і \”реальні витрати\”, які згадуються в двох з останніх наведених норм, є рівнозначними поняттями.
2. Зміст норм ЦК України дозволяє дійти висновку, що право особи, яка публічно пообіцяла винагороду, на зміну завдання, умов одержання винагороди та на припинення завдання є абсолютним, а відтак залежить виключно від волевиявлення цієї особи. Тому така особа не позбавлена зазначених прав і у випадку, коли в самому оголошенні встановлений строк для виконання завдання, або із змісту оголошення випливає, що воно є безвідкличним. Водночас одностороння зміна завдання, умов одержання винагороди та скасування завдання можлива лише до моменту передання обумовленого в оголошенні результату. В подібних випадках особи, які виконали завдання, стають кредиторами особи, яка публічно пообіцяла винагороду, і набувають право вимагати виконання зобов\’язання щодо виплати обіцяного.
3. Слід звернути увагу також на те, що ЦК України не містить норми, яка б прямо зобов\’язувала особу, яка змінює умови публічної обіцянки винагороди або скасовує завдання, сповіщувати про це в тій же самій формі, в якій зроблена обіцянка про винагороду, хоча відсутність такої вказівки істотно звужує можливості третіх осіб дізнатися про зміни.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code