Науково-практичний коментар до ст. 1156 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1156 Цивільного кодексу України

Стаття 1156. Права переможця конкурсу
 
1. Переможець конкурсу має право вимагати від його засновника виконання свого зобов\’язання у строки, встановлені умовами конкурсу.
2. Якщо предметом конкурсу був результат інтелектуальної, творчої діяльності, засновник конкурсу має право подальшого їх використання лише за згодою переможця конкурсу.
3. Засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами на укладення з переможцем конкурсу договору про використання предмета конкурсу.
Коментар:
1. Визнання учасника конкурсу переможцем є завершальним елементом юридичного складу, що призводить до виникнення зобов\’язання з публічної винагороди за результатами конкурсу. Засновник конкурсу зобов\’язаний виплатити особі (особам), що визнана переможцем, винагороду, розмір якої встановлюється умовами конкурсу (ч. 3, 5 ст. 1151 ЦК України). Слід підкреслити, що ч. 1 ст. 1156 ЦК України вимагає від засновника виконання свого зобов\’язання у строки, визначені умовами конкурсу. Натомість ст. 1151 ЦК України, яка визначає обов\’язкові умови конкурсу, що повідомляються учасникам, не містить вказівки щодо строків сплати обумовленої в повідомленні про конкурс винагороди. В такому випадку доцільно використовувати норми, що визначають загальні принципи зобов\’язального права та виконання зобов\’язань, зокрема, норму ч. 3 ст. 509 ЦК України про те, що зобов\’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
2. Публічний конкурс може проводитись з метою подальшого використання його результатів в цивільному обороті. З цією метою Кодекс визначає права засновника на предмет конкурсу. Засновнику надається право використовувати результат інтелектуальної, творчої діяльності за згодою переможця конкурсу, а також переважне право на укладення з переможцем договору про використання предмета конкурсу (частини 2, 3 ст. 1156 ЦК України).
3. Оскільки права засновника щодо використання предмета конкурсу вміщені в двох окремих пунктах, в першому з яких мова йде про \”згоду\”, а в другому – про \”договір\” як підставу для продовження правовідносин між сторонами, можна припустити, що використання результату інтелектуальної, творчої діяльності можливо і без договору (наприклад, при усному схваленні переможцем дій засновника), в той час як щодо інших результатів конкурсу укладення договору є обов\’язковим.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code