Науково-практичний коментар до ст. 1157 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1157 Цивільного кодексу України

Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
1. Подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його право власності на цю річ.
Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною.
2. Засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред\’явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею.
Учасник конкурсу має право у будь-який час пред\’явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс.
3. Якщо річ, подана на конкурс, не була подарована засновникові конкурсу або куплена ним, він може набути право власності на неї відповідно до статті 344 цього Кодексу (набувальна давність).
Коментар:
1. Якщо роботи, надані на конкурс, не одержали відзнаки, у засновника немає наміру здійснювати їх подальше використання, або не було досягнуто згоди щодо такого використання (ч. 2, 3 ст. 1156 ЦК України), вони підлягають поверненню учасникові.
2. ЦК України у ст. 1157 закріплює принцип презумпції збереження повного права власності учасника на річ, подану на конкурс. Така презумпція діє протягом місяця від дня оголошення результатів учасникові. Якщо протягом цього строку учасник не пред\’явив вимогу про повернення речі, він не втрачає право власності, проте засновник набуває право володіння річчю. Разом з тим учасник зберігає право вимагати повернення йому цієї речі в подальшому в будь-який час.
3. ЦК України вирішує також питання про юридичну долю речі у випадку, коли учасник конкурсу не пред\’явив вимогу про повернення речі, поданої на конкурс. У такому разі засновник може набути право власності на цю річ за давністю володіння на підставах та в порядку, визначених у ст. 344 ЦК України.
 
Крім цього, додамо наступне.
 
Подання речі на конкурс не може вести до передання засновнику конкурсу пра­ва власності на цю річ. Якщо умовами конкурсу передбачено перехід до засновника конкурсу права власності на річ, яка подана на конкурс, така умова є нікчемною. Нікчемною є і будь-яка інша умова про те, що річ, подана на конкурс, залишається у засновника конкурсу на будь-якій іншій підставі.
Лише за наявності згоди учасника, який подав річ на конкурс, засновник конкурсу може залишити річ у своєму володінні. Тут (в ч. 2 ст. 1157 ЦК) законодавець невдало зазначив на «лише», оскільки у випадках, коли учасник конкурсу не забирає річ, по­дану на конкурс, нерозумно було б робити висновок про те, що засновник конкурсу не має права володіти річчю, хоч би з метою її збереження. Отже, засновник конкур­су має право залишити річ у своєму володінні не тільки за наявності згоди учасника конкурсу, який подав цю річ на конкурс, а й у випадках, коли учасник не забрав свою річ. В останньому випадку засновник конкурсу має вважатися зобов\’язаним зберігати річ. Через місяць після оголошення результатів конкурсу у засновника конкурсу виникає речове право — право володіння. Він і до цього мав таке право, але тоді воно мало інший характер. Виникнення у засновника конкурсу права володіння не позбавляє учасника конкурсу права власності на річ, подану на конкурс.
Він може витребувати її з володіння засновника конкурсу без обмеження позов­ною давністю, оскільки, володіючи річчю, засновник конкурсу не порушував право власності, а здійснював своє власне право, передбачене ч. 2 ст. 1157 ЦК. Лише при відмові засновника конкурсу виконати вимогу учасника конкурсу про повернення речі право власності учасника порушується. З дня, коли засновник конкурсу відмовився виконати цю вимогу, починається перебіг позовної давності. У цьому разі строк для захисту права власності учасника конкурсу обмежується позовною давністю.
Якщо річ залишилась у засновника конкурсу, він може набути право власності зі спливом набувальної давності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code