Науково-практичний коментар до ст. 1159 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1159 Цивільного кодексу України

Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
 
1. Особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов\’язана негайно після закінчення цих дій надати особі, в майнових інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії і передати їй усе, що при цьому було одержано.
Коментар:
1. Незалежно від схвалення або несхвалення домінусом дій гестора останній зобов\’язаний негайно після завершення дій в інтересах домінуса надати йому звіт і передати усе одержане в процесі виконання цих дій.
Неподання звіту не звільняє особу, в майнових інтересах якої вчинялися відповідні дії, від виконання обов\’язку щодо відшкодування фактично зроблених гестором витрат (ч. 1 ст. 1160 ЦК України), однак ускладнює, а іноді навіть унеможливлює визначення їхнього розміру. Відтак, зміст звіту насамперед повинен відображати розмір фактичних витрат, які підлягають відшкодуванню домінусом.
Закон не встановлює вимог щодо форми такого звіту. Уявляється, що не суперечитиме закону подання звіту у формі усного повідомлення гестора домінусу про підстави та зміст вчинених дій. Разом з тим останній може вимагати подання письмового звіту для того, щоб мати більш чітке уявлення про склад та розмір витрат, яких зазнав гестор, а також про відповідність дій гестора інтересам домінуса.
2. Непередання гестором майна, одержаного в процесі вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, тягне за собою визнання його таким, що набув майно без достатньої правової підстави, і застосування юридичних наслідків, передбачених у ст. ст. 1212 – 1215 ЦК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code