Науково-практичний коментар до ст. 1163 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1163 Цивільного кодексу України

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
1. Фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.
Коментар:
Юридичний словник тлумачить загрозу як виражений усно, письмово або будь-яким іншим чином явно виражений намір нанести фізичну, матеріальну або іншу шкоду будь-якій особі або суспільним інтересам. Отже зобов’язання, передбачене коментованою статтею, спрямоване на виконання превентивної (попереджувальної) функції – запобігання завдання шкоди життю, здоров’ю майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Суб’єктний склад даного зобов’язання залежить від того, яким інтересам особи створюється загроза. Так якщо має місце загроза небезпеки життю або здоров’ю – кредитором у такому зобов’язанні буде фізична особа. Якщо ж мова йде про загрозу небезпеки майну, суб’єктом права вимоги може бути як фізична, так і юридична особа. Боржником у даному зобов’язанні може виступати будь-яка особа (фізична, юридична) або держава, якщо їх діями або бездіяльністю створюється загроза небезпеки життю, здоров’ю або майну кредитора.
Змістом зобов’язання, визначеного у даній статті, є право кредитора вимагати усунення небезпеки та обов’язок боржника припинити дії або бездіяльність, які викликали небезпеку. Так якщо поряд із старим будинком починається будівництво нового, що може призвести до по тріскання старого будинку, його мешканці вправі звернутися до забудовника із вимогою про усунення загрози небезпеки їх майну.
В разі виникнення спору, кредитор має довести наявність загрози створення небезпеки, що ця загроза дійсно існує і неприпинення дій, що мають місце, або не вчинення необхідних дій дійсно можуть призвести до завдання шкоди. Часто у таких ситуаціях необхідним є експертний висновок або висновок фахівця.
Протиправність дій або бездіяльності боржника та його вина не є обов’язковими умовами виникнення зобов’язання, передбаченого коментованою статтею.
Положення коментованої статті регулюють недоговірні відносини між сторонами, тому якщо загроза небезпеки завдання шкоди створена внаслідок невиконання або неналежного виконання договору, вимагати проведення діяльності або припинення небезпечних дій необхідно на підставі відповідних положень договору. Так якщо житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК) не здійснює підготовку системи опалення до зимового періоду, внаслідок чого створюється небезпека відсутності опалення в квартирах, вимоги до ЖЕКу мають ґрунтуватися не на положеннях коментованої статті і глави 81, а на основі укладеного з ЖЕКом договору про обслуговування жилого будинку.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code