Науково-практичний коментар до ст. 1182 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1182 Цивільного кодексу України

Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
 
1. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.
2. Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.
Коментар:
Незважаючи на те, що неповнолітні особи є деліктоздатними та відповідають за завдану ним шкоду самостійно, новий ЦК України встановив спеціальне правило про відповідальність за шкоду, завдану спільними діями кількох неповнолітніх осіб. Ця відповідальність носить дольовий характер, тобто шкода відшкодовується неповнолітніми у частці, яка визначається за домовленістю між ними, а в разі неможливості досягнення домовленості – за рішенням суду. При цьому суд має взяти до уваги ступінь участі кожного неповнолітнього у завданні шкоди, вік неповнолітніх та інші обставини, що мають значення. Слід зазначити, що домовленість про розмір часток у відшкодуванні завданої шкоди повинні досягти самі неповнолітні особи, а не їх батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Останні будуть притягнуті до субсидіарної відповідальності у визначених частках, навіть якщо вони не згодні з розподілом часток неповнолітніми особами.
Якщо функції піклувальника неповнолітньої особи покладаються на певний заклад (будинок-інтернат тощо), і шкода завдана неповнолітньою особою під час перебування в цьому закладі, він відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду. В даному випадку відповідальність закладу, який виконує щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, також будується на дольовому принципі. Разом з тим закон в даному випадку не допускає домовленості між вищезазначеним закладом та іншим неповнолітнім про розмір часток відшкодування. Частки визначаються виключно за рішенням суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code