Науково-практичний коментар до ст. 1184 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1184 Цивільного кодексу України

Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
 
1. Шкода, завдана недієздатною фізичною особою, відшкодовується опікуном або закладом, який зобов\’язаний здійснювати нагляд за нею, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини. Обов\’язок цих осіб відшкодувати шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, не припиняється в разі поновлення її цивільної дієздатності.
2. Якщо опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер або у нього відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, а сама недієздатна особа має таке майно, суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю потерпілого, частково або в повному обсязі за рахунок майна цієї недієздатної особи.
Коментар:
Недієздатною є фізична особа, яка визнана такою судом в порядку ст. 39 ЦК України, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Недієздатні особи є неделіктоздатними, тобто не несуть відповідальності за шкоду, завдану ними після визнання їх недієздатними.
Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою, несе її опікун або заклад, який зобов\’язаний здійснювати нагляд за такою особою (як правило, мова йдеться про психіатричні лікарні, спеціалізовані інтернати тощо), якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини (частина 1 статті, що коментується). Під виною опікунів та відповідних закладів розуміється нездійснення ними належного нагляду за недієздатним під час завдання ним шкоди. Оскільки опікун та відповідна організація несуть відповідальність за свою вину, їх обов\’язок по відшкодуванню шкоди не припиняється в разі наступного поновлення цивільної дієздатності завдавача шкоди (ст. 42 ЦК України). Вони також не мають права звертатися до недієздатної особи з регресними вимогами.
Разом з тим із зазначеного загального правила зроблено виключення. Встановлено, що суд може постановити рішення про відшкодування шкоди частково або в повному обсязі за рахунок майна недієздатної особи, за наявності наступних умов: а) шкода завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю потерпілого; б) опікун недієздатної особи, яка завдала шкоду, помер або у нього відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди; в) сама недієздатна особа має таке майно (частина 2 статті, що коментується). Із зазначеним позовом до суду може звернутися зацікавлена особа, якою як правило є опікун недієздатного, сам потерпілий або його родичі, якщо шкода завдана смертю особи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code