Науково-практичний коментар до ст. 1194 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1194 Цивільного кодексу України

Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність
 
1. Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов\’язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).
Коментар:
Страхування майнової відповідальності особи є одним із можливих різновидів страхування, передбачених ст. 980 ЦК України, а також Законом України \”Про страхування\”. Страхування відповідальності може бути видом як обов\’язкового страхування (страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; страхування цивільної відповідальності суб\’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об\’єктах підвищеної небезпеки, тощо – ст. 7 Закону України \”Про страхування\”), так і добровільного страхування (страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) тощо – ст. 6 Закону України \”Про страхування\”).
За загальним правилом особа, на користь якої здійснено страхування (потерпілий) вправі звернутися з вимогою про відшкодування шкоди не до страхувальника (завдавача шкоди), а до страховика, який здійснив страхування відповідальності страхувальника. При цьому страховик зобов\’язаний сплатити потерпілому суму страхового відшкодування.
Разом з тим оскільки страхове відшкодування – це виплата, яка здійснюється страховиком в межах страхової суми, а страхова сума – це максимально можливий розмір виплати по страхуванню (ст. 9 Закону України \”Про страхування\”), страхового відшкодування може бути недостатньо для покриття всіх збитків потерпілої особи. В такому випадку потерпілий вправі звернутися безпосередньо до страхувальника (завдавача шкоди, відповідальної особи) з вимогою про відшкодування різниці між фактичним розміром шкоди та страховою виплатою (страховим відшкодуванням). Отже з метою захисту інтересів потерпілого на страхувальника покладається додаткова (субсидіарна) відповідальність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code