Науково-практичний коментар до ст. 1205 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1205 Цивільного кодексу України

Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов\’язаної відшкодувати шкоду
 
1. У разі припинення юридичної особи, зобов\’язаної відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, і встановлення її правонаступників виплата щомісячних платежів покладається на її правонаступників.
У цьому разі вимоги про збільшення розміру відшкодування шкоди пред\’являються до її правонаступників.
2. У разі ліквідації юридичної особи платежі, належні потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, мають бути капіталізовані для виплати їх потерпілому або цим особам у порядку, встановленому законом або іншим нормативно-правовим актом.
У разі відсутності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов\’язок щодо їх капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом потерпілого.
Коментар:
В разі припинення юридичної особи юридична доля зобов\’язань із завдання шкоди каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, залежить від того, чи здійснюється припинення юридичної особи з правонаступництвом (реорганізація) або без правонаступництва (ліквідація). Але в будь-якому випадку комісія з ліквідації юридичної особи, що припиняється, зобов\’язана письмово повідомити потерпілого про припинення юридичної особи (ч. 4 ст. 105 ЦК).
Права та обов\’язки юридичної особи, яка припиняється шляхом реорганізації, в тому числі і обов\’язок відшкодувати завдану шкоду, переходять до її правонаступників. Якщо при реорганізації юридичної особи виникає декілька юридичних осіб (поділ), комісія з припинення юридичної особи повинна скласти розподільчий баланс, в якому вказати, яка із нових юридичних осіб буде правонаступником по зобов\’язанню із завдання шкоди життю або здоров\’ю потерпілого. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов\’язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася (ст. 107 ЦК).
Також потерпілий вправі вимагати від юридичної особи, що припиняється, дострокового виконання даного зобов\’язання (ч. 1 ст. 107 ЦК), але це можливо тільки у тих випадках, коли загальна сума відшкодування може бути чітко визначена (наприклад, шкода, завдана особі віком від 14 до 18 років внаслідок втрати годувальника). В разі, якщо в після припинення юридичної особи виникнуть підстави для збільшення розміру відшкодування, такі вимоги мають пред\’являтися потерпілим до правонаступника(ків) такої юридичної особи.
Незважаючи на те, що припинення юридичної особи внаслідок ліквідації, не тягне правонаступництва, у відношенні зобов\’язання по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю потерпілого це правило діє не в повній мірі, оскільки в силу ст. 609 ЦК та коментованої статті передбачається капіталізація платежів з метою їх наступних періодичних виплат.
Коментована стаття не містить правил щодо порядку здійснення капіталізації платежів, віддаючи це на відкуп іншого законодавства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code