Науково-практичний коментар до ст. 1208 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1208 Цивільного кодексу України

Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв\’язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
 
1. За заявою потерпілого у разі підвищення вартості життя розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, підлягає індексації на підставі рішення суду.
2. За заявою потерпілого у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю, підлягає відповідному збільшенню на підставі рішення суду.
Коментар:
Коментована стаття передбачає випадки збільшення розміру відшкодування шкоди, завданої потерпілому. На відміну від ст. 1203 ЦКУ, яка розповсюджується тільки на випадки завдання шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров\’я, коментована стаття стосується і випадків завдання шкоди смертю потерпілого.
Стаття встановлює два критерії збільшення розміру відшкодування шкоди. Першим критерієм є підвищення вартості життя. В такому випадку розмір відшкодування шкоди підлягає індексації. Індексація здійснюється на підставі Закону України \”Про індексацію грошових доходів населення\” та відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. N 1078. Відповідно до цього Порядку індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає (довідник \”Доходи населення, що підлягають індексації\”).
Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров\’я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі – набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (ст. 1 Закону України \”Про прожитковий мінімум\”). Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб, які втратили працездатність.
Суму прожиткового мінімуму на 2007 рік на одну особу в розрахунку на місяць встановлено Законом України \”Про Державний бюджет України на 2007 рік\” від 19.12.2006 р. N 489-V (довідник \”Прожитковий мінімум\”).
Другим критерієм є збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 1 Закону України \”Про оплату праці\”). Згідно з пп. 52 п. 2 ст. 38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати буде встановлюватися в Законі про державний бюджет на відповідний рік. З 01.10.2007 розмір мінімальної заробітної плати становить 460 грн. (довідник \”Мінімальна зарплата\”).
Збільшення розміру відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю потерпілого, не здійснюється автоматично. Для проведення збільшення необхідною є подача потерпілим заяви до суду та прийняття судом відповідного рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code