Науково-практичний коментар до ст. 1209 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1209 Цивільного кодексу України

Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 
1. Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зобов\’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них.
Відшкодування шкоди не залежить від їхньої вини, а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах.
2. Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг).
Коментар:
 
1. Наслідки продажу товарів неналежної якості визначаються ст. 678, 679, 708 ЦК. Ці наслідки полягають, зокрема, і у відшкодуванні збитків, під якими в ч. З ст. 678 ЦК розуміють витрати на усунення недоліків товару. Такий самий підхід здійсню­ється в п. 1 ч. 1 ст. 708 ЦК стосовно договору роздрібної купівлі-продажу. Це не ви­ключає стягнення в межах зобов\’язання купівлі-продажу і інших збитків, завданих покупцеві недоліками товару, на підставі ст. 923 ЦК.
Але шкода, завдана покупцеві недоліками товару, а також майнова шкода, завдана з цієї самої причини каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю покупця, відшкодовується уже не в межах зобов\’язання купівлі-продажу, а в правовідносинах щодо відшкодування шкоди, на які поширюється чинність положень глави 82 Цивільного кодексу. Стосовно недоліків товарів, проданих відповідно до договору роздрібної купівлі-продажу, на це прямо зазначається в ст. 711 ЦК. Стосовно інших видів договору купівлі-продажу ст. 1209 ЦК підлягає застосуванню як така, що встановлює спеціальні правила порівняно із ст. 678, 679 ЦК.
2. Перелік недоліків, що передбачають застосування ст. 1209 — 1211 ЦК, є супе­речливим. З одного боку, тут називаються досить визначені і близькі види недоліків. З іншого — підставою застосування цих статей визнаються інші недоліки. При цьому не зазначається на те, йдеться про будь-які недоліки чи тільки про недоліки, що є поді­бними названим. Розумним було б схилитися до того, що ці статті застосовуються при завданні шкоди недоліками, названими в ст. 1209 ЦК, та подібними недоліками.
3. Оскільки в ст. 1209 ЦК йдеться про відшкодування «шкоди», під якою за за­гальним правилом в главі 82 Цивільного кодексу розуміється і майнова, і моральна шкода, ця стаття має бути визнана підставою відшкодування не тільки майнової, а й моральної шкоди.
4. Чинність ст. 1209 — 1211 ЦК поширюється на завдання шкоди недоліками робіт і послуг, які можуть бути кваліфіковані як конструктивні, технологічні, рецептурні та подібні до них недоліки, а також на випадки завдання шкоди майну особи, завдання майнової шкоди шляхом каліцтва, іншого ушкодження здоров\’я або смерті, завдання моральної шкоди внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товари, роботи, послуги, яку мав надати боржник.
Лише у разі ненадання повної і достовірної інформації про товар, що проданий за договором роздрібної купівлі-продажу, покупець несе відповідальність на підставі ч. 4 ст. 700 і ст. 623, 22 ЦК, а у відповідних випадках — на підставі ст. 18 Закону «Про захист прав споживачів».
5. Боржник зобов\’язаний відшкодувати завдану ним шкоду відповідно до ст. 1209 — 1211 ЦК за наявності його вини, а також у разі виникнення шкоди внаслідок випадку, яким, зокрема, є рівень наукових і технічних знань боржника. Лише непереборна сила та порушення потерпілим правил користування або зберігання товарів (результатів робіт, послуг) звільняє боржника від обов\’язку відшкодувати шкоду.
6. У разі завдання шкоди майну споживача, що є фізичною особою, а також при завданні шкоди життю або здоров\’ю фізичної особи — споживача переважному за­стосуванню підлягає ст. 17 Закону «Про захист прав споживачів» (якщо є підстави для застосування цієї статті, які (підстави) встановлені цією статтею). Ця стаття пе­редбачає обов\’язок відшкодування шкоди внаслідок не тільки недоліків, вказаних у ч. 1 ст. 1209 ЦК, а й виробничих недоліків, тобто недоліків, які допущені при ви­готовленні товарів, виконанні робіт, наданні послуг.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code