Науково-практичний коментар до ст. 1211 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1211 Цивільного кодексу України

Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 
1. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановлених строків придатності товару, роботи (послуги), а якщо вони не встановлені, – протягом десяти років від дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги).
2. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню також якщо:
1) на порушення вимог закону не встановлено строку придатності товару, роботи (послуги);
2) особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.
Коментар:
 
1. У заголовку ст. 1211 ЦК зазначається те, що вона передбачає строк відшкоду­вання шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Але із змісту цій статті випливає, що строки, впродовж яких здійснюється відшкодування шкоди, за­вданої внаслідок недоліків товарів, не встановлюються. Тому відшкодування шкоди на підставі ст. 1209 — 1211 ЦК здійснюється одноразово або шляхом виплати періо­дичних платежів протягом строків, коли зберігається підстава відшкодування шкоди, передбачена законом.
Стаття 1211 ЦК визначає тривалість періоду від дня виготовлення товару, вико­нання роботи (надання послуги) до дня заподіяння шкоди. Упродовж цього періоду завдання шкоди породжує зобов\’язання щодо її відшкодування. Цей період дорівнює строку придатності товару, а якщо такий строк не встановлено — десяти рокам.
2.  Строки придатності в ст. 1211 ЦК розуміються широко. Зокрема, цим поняттям охоплюється і строк служби. Див. коментар до ст. 677 ЦК.
Оскільки строк служби товарів (результатів робіт, послуг) зазвичай не передбача­ється, ч. 1 ст. 1211 ЦК встановлює десятирічний строк від дня виготовлення товару, виконання роботи, надання послуги, завдання шкоди впродовж якого (строку) по­роджує зобов\’язання щодо відшкодування шкоди. Це відповідає ч. 2 ст. 17 Закону «Про захист прав споживачів».
3.  Якщо відповідно до закону виготовлювач (виконавець) зобов\’язаний був вста­новити строк придатності товару (результату робіт, послуг), але не виконав цього обов\’язку, потерпілий має право на відшкодування шкоди, завданої недоліками това­рів (результатів робіт, послуг) незалежно від тривалості строку, який сплинув після виготовлення товару (виконання роботи, надання послуги).
Такі самі наслідки настають, якщо потерпілого не було свого часу попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки у разі не­виконання цих дій.
Уже після введення в дію нового Цивільного кодексу суд розглянув таку справу. Громадянин придбав у роздрібній торговельній мережі холодильник, яким він корис­тувався впродовж майже ЗО років. На тридцятому році експлуатації у трубопроводі виникла щілина, через яку став витікати фреон. Це призвело до короткого замикання і виникнення пожежі. Потерпілий звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої його майну. У задоволенні цього позову було відмовлено, оскільки виготовлювач не ніс обов\’язку встановити строк служби холодильника.  Тому він не ніс і обов\’язку попередити споживача про можливі негативні наслідки експлуатації холодильника після спливу десятирічного строку, встановленого ст. 17 Закону «Про захист прав споживачів».
 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code