Науково-практичний коментар до ст. 1218 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1218 Цивільного кодексу України

Стаття 1218. Склад спадщини
1. До складу спадщини входять усі права та обов\’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Коментар:
1. За змістом даної статті до складу спадкової маси входить сукупність прав та обов\’язків, носієм яких був спадкодавець і які переходять до його спадкоємців після відкриття спадщини. За загальним правилом у спадщину переходять усі цивільні права та обов\’язки спадкодавця. Виняток складають ті з них, які є невідчужуваними, нерозривно пов\’язані з його особою, а відтак не здатні передаватися іншим суб\’єктам (див. коментар до ст. 1219 ЦК України).
2. За загальним правилом до спадкоємців переходять права та обов\’язки спадкодавця у тому ж вигляді, в якому вони йому належали. Водночас в деяких випадках законодавством можуть встановлюватися обмеження щодо кількості і складу майна, яке переходить до спадкоємців.
Наприклад, спадкоємці особи, що зазнала політичних репресій і була реабілітована у встановленому порядку, мають право на повернення будівель та іншого майна, що належало спадкодавцеві, за умови збереження їх в натурі, а при неможливості повернення цих предметів – право на одержання грошової компенсації (абзац другий ст. 5 Закону \”Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні\”). Не можуть бути повернені спадкоємцям реабілітованого жилі будинки, якщо первинному набувачеві вони були передані правомірно і знаходяться у його власності або перебудовані у нежилі будівлі чи суттєво перебудовані (абзац третій п. 9 Постанови Верховної Ради від 24 грудня 1993 р. \”Про тлумачення Закону України \”Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні\”).
3. Вперше у вітчизняному законодавстві вказується те, що склад спадщини визначається не на день, а на момент смерті спадкодавця. За цивільним законодавством УРСР коло прав та обов\’язків спадкодавця визначалося на час відкриття спадщини, яким згідно зі ст. 525 ЦК УРСР визнавався день смерті спадкодавця (ця норма збереглася у ст. 1220 ЦК України). Таким чином, права та обов\’язки спадкодавця включалися до складу спадщини лише якщо вони належали спадкодавцеві на день його смерті, тобто до кінця тієї календарної доби, коли відкривалася спадщина. Причому зазначені права та обов\’язки переходили до спадкоємців такої особи незалежно від того, чи вони були набуті (припинені) спадкодавцем до або після настання смерті. Головне, щоб вони існували до кінця тієї доби, коли сталася смерть спадкодавця.
Новий ЦК України передбачає, що задля точного і об\’єктивного вирішення питання про склад спадщини повинен бути врахований саме момент (година та хвилина) набуття чи припинення прав та обов\’язків. Так, якщо після настання смерті спадкодавця, але в один день (добу) з її настанням спадкодавцеві була нарахована грошова винагорода або судом було прийнято рішення про конфіскацію його майна, такі акти не породжують юридичних наслідків спадкування. В першому випадку спадкодавець не встиг набути право на винагороду і тому останнє не може переходити до членів його сім\’ї або входити до складу спадщини за правилами ст. 1227 ЦК України; в другому – оскільки рішення про конфіскацію прийняте вже після смерті суб\’єкта права власності, майно спадкодавця не переходить у доход держави, а включається до спадкової маси.
Разом з тим не можна не відзначити, що редакція ст. 1218 ЦК суперечить імперативній нормі ч. 5 ст. 1268 ЦК про те, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, яким згідно ч. 2 ст. 1220 ЦК України є саме день, а не момент смерті спадкодавця.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code