Науково-практичний коментар до ст. 1232-1 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1232-1 Цивільного кодексу України

Стаття 1232-1. Спадкування прав та обов\’язків за договором оренди житла з викупом
 
1. До спадкоємців переходять усі права та обов\’язки за договором оренди житла з викупом, які мав спадкодавець.
2. Відмова спадкоємців від договору оренди житла з викупом здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 цього Кодексу.
3. Дострокове припинення договору оренди житла з викупом за ініціативою спадкоємців здійснюється у порядку, визначеному законом.
Коментар:
Коментована стаття встановлює правила спадкування прав та обов\’язків орендаря за договором оренди житла з викупом. Оскільки право власності на орендоване житло переходить до орендаря з моменту сплати викупних платежів в повному обсязі, в разі смерті орендаря до цього моменту до складу спадщини включається не житло як об\’єкт цивільних прав, а саме права та обов\’язки орендаря за договором оренди житла з викупом.
Права та обов\’язки орендаря – спадкодавця переходять до спадкоємців в повному обсязі. Якщо спадкоємців є декілька, розподіл між ними прав та обов\’язків за даним договором здійснюється в загальному порядку, встановленому ЦК стосовно розподілу спадщини між кількома спадкоємцями (напр. ст. 1267 ЦК).
Частина 2 коментованої статті встановлює, що відмова спадкоємців від договору оренди житла з викупом здійснюється в порядку, встановленому ст. 1273 ЦК. Разом з тим, ст. 1273 визначає порядок реалізації права на відмову від прийняття спадщини. І ч. 5 цієї статті визначає, що відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною. Це означає, що спадкоємець може або відмовитися від прийняття спадщини цілком і повністю, або так саме цілком і повністю прийняти спадщину. Спадкове право не знає випадків часткового прийняття або відмови від спадщини. Спадщина або приймається спадкоємцем, або ні. Отже реалізувати право на відмову від договору оренди житла з викупом спадкоємець може лише шляхом відмови від спадщини в цілому. Відмова тільки від договору оренди житла з викупом з залишенням решти спадщини за спадкоємцем цивільним законодавством не допускається.
В разі, якщо спадкоємці прийняли спадщину, до складу якої включені права та обов\’язки за договором оренди житла з викупом, вони становляться орендарями за цим договором та можуть виступити з ініціативою щодо дострокового припинення цього договору. Договір оренди житла з викупом може бути припинений достроково в разі повної дострокової сплати викупних платежів або в інших випадках, передбачених договором (див., напр., п. 11 Примірного договору оренди житла з викупом, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 24 червня 2009 р. N 252).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code