Науково-практичний коментар до ст. 1304 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1304 Цивільного кодексу України

Стаття 1304. Форма спадкового договору
 
1. Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Коментар:
1. Ст. 1304 ЦК встановлює вимоги до форми спадкового договору. Згідно даної статті спадковий договір укладається у письмовій формі та посвідчується нотаріально. Ця вимога застосовується незалежно від того, чи є предметом спадкового договору нерухоме або рухоме майно.
Порядок посвідчення спадкових договорів регулюється розділом 23 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
2. Недодержання письмової нотаріальної форми спадкового договору тягне за собою його нікчемність (ч. 1 ст. 220 ЦК).
Проте якщо сторони спадкового договору домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У такому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається (ч. 2 ст. 220 ЦК).
3. З огляду на нерозривний зв\’язок спадкового договору з особами його учасників він має бути укладений і підписаний ними особисто. Укладення спадкового договору через представника не допускається. Водночас можна припустити застосування в даному випадку аналогії закону – норми абзацу другого ч. 2 ст. 1247 ЦК, яка дозволяє здійснити підписання такого особистого правочину, як заповіт іншими особами замість укладача, якщо останній не може це зробити через хворобу або фізичну ваду, за правилами ч. 4 ст. 207 ЦК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code