Науково-практичний коментар до ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування
1. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців – районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором;
2) до шести місяців – прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міст Києва і Севастополя чи прирівняним до них прокурором або їх заступниками;
3) до дванадцяти місяців – Генеральним прокурором України чи його заступниками,
3. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців – внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців – внаслідок виняткової складності провадження.
 
Коментар:
1. Чинний КПК (ст. 219) встановлює стислі строки досудового розслідування, оскільки своєчасне і швидке розслідування кримінальних правопорушень випливає із завдань кримінального судочинства, які передбачають забезпечення прав і законних інтересів, передусім потерпілих і підозрюваних.
Стаття 219 КПК називає граничні строки для провадження дізнання по кримінальних проступках (два місяці) та досудового слідства при розслідуванні злочинів (дванадцять місяців).
Коментована стаття визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування. Зазначені в цій статті правила поширюються на досудове розслідування у формі дізнання (кримінальні проступки), а також на досудове слідство (злочини).
Якщо досудове розслідування кримінального проступку у формі дізнання неможливо закінчити внаслідок складності провадження у строк протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, то цей строк може бути продовжений районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
2. Якщо досудове розслідування злочину у формі досудового слідства неможливо закінчити протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, то цей строк може бути продовжений:
 
1) до трьох місяців – районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором;
2) до шести місяців – прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міст Києва і Севастополя чи прирівняним до них прокурором або їх заступниками;
3) до дванадцяти місяців – Генеральним прокурором України чи його заступниками.
3. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений:
а) до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження;
б) до шести місяців – внаслідок особливої складності провадження;
в) до дванадцяти місяців – внаслідок виняткової складності провадження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code