Науково-практичний коментар до ст. 4-2 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 4-2 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 4(2). Рівність перед законом і судом
Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
 
Коментар:
1. Принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом закріплений у п. 2 ч. З ст. 129 Конституції України, ст. 7 Закону України \”Про судоустрій України\”, де зазначено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Статтею 2 цього Кодексу також закріплено, що сторони користуються рівними процесуальними правами.
Статтею 22  встановлюються рівні можливості сторін і гарантується їм право на захист своїх інтересів. Цей принцип закріплений також і в кримінальному, цивільному та адміністративному процесуальному законодавстві України. Відповідно до ст. 16 КПК України, ст. 5 ЦП К України, ст. 10 КАС України судочинство у кримінальних, цивільних й адміністративних справах здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від яких-небудь цензів, прямо заборонених Конституцією України.
У коментованій статті йдеться про правосуддя у господарському суді, що свідчить про дію зазначеного принципу на всіх стадіях процесу. Зміст принципу полягає у тому, що при вирішенні господарських спорів господарський суд застосовує цивільні й інші матеріальні закони до всіх підприємств і громадян рівною мірою. Крім цього, правове положення будь-якого учасника господарського процесу визначається лише його процесуальним статусом (позивач, відповідач, третя особа, експерт та ін.) і жодною мірою не залежить від того, хто є учасником процесу — організація чи громадянин, а також від їхніх ознак. Особи, які мають однакове процесуальне положення, завжди наділяються однаковими правами. Принцип рівності учасників судового процесу перед законом і судом, зумовлений демократизмом процесуальної форми, є важливим засобом захисту їх прав і законних інтересів, що унеможливлює будь-який тиск однієї сторони на іншу, ущемлення будь-чиїх процесуальних прав. Це дає сторонам змогу вчиняти передбачені законодавством процесуальні дії, реалізовувати надані їм законом права і виконувати покладені на них обов\’язки.
Крім цього, правосуддя у всіх господарських та інших спорах, віднесених законом до ведення господарського суду, здійснюється лише судами, що належать до єдиної системи господарських судів. Створення спеціальних судів, що розглядають господарські спори організацій і громадян, незалежно від будь-яких обставин, законом не передбачено.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code